Behandelgroep voor mensen met dementie

De therapeutische inzet van paarden is al bij veel doelgroepen geïntroduceerd. Voor mensen met dementie worden eveneens positieve resultaten gezien na interventies waarbij paarden werden ingezet, zoals vermindering van gedragsproblemen en een bijdrage aan kwaliteit van leven.

Het in een klein groepje werken met een paard of pony heeft als voordeel dat deelnemers ervaringen kunnen delen en er verbinding of saamhorigheid ontstaat. Mensen die in een zorgsetting wonen of een dagbehandeling bezoeken leren elkaar op een andere manier kennen en het levert (nieuwe) gespreksstof op. Er is makkelijker toegang tot herinneringen die aansluiten bij het onderwerp en emoties kunnen worden geuit. Daarnaast draagt het bij aan het stimuleren van de zintuigen, actief (buiten) bezig zijn, natuurbeleving en opbouwen van zelfvertrouwen.

In samenwerking met Zorgerf Buiten-Land in Putten en Paardencoach Sieka Bos is in 2018 ervaring opgedaan met deze groepsbehandeling met hele positieve resultaten. Er is gewerkt met vaste onderdelen in het programma om herkenbaarheid voor de deelnemers te vergroten. In deze opzet nemen deelnemers plaats in een halve cirkel met een pony in het midden, die wordt vastgehouden door een ponybegeleider. Het gesprek wordt geleid door de paardencoach, die daarbij ook hulpmiddelen kan gebruiken, bijv. emotiekaarten. In het gesprek wordt gelet op reacties van de pony en dit wordt ook benoemd. Vaak leidt dit tot meer informatie van de deelnemers of komt er meer emotie naar boven. Mantelzorgers/familieleden zijn ook welkom om mee te doen met het programma. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om de pony te knuffelen, aaien of borstelen. Er hebben 8 wekelijkse sessies plaatsgevonden met zes tot acht bewoners. Na afloop is een evaluatierapport opgesteld met randvoorwaarden en aanbevelingen. Een nieuwe groep zal starten in het voorjaar van 2019.

Interesse? Neem contact met mij op.

Scroll naar boven