Methoden

Ik werk o.a. met de volgende methodieken:

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgericht werken richt zich op het samen met de coachee zoeken naar oplossingen die helpen om zijn of haar doel te bereiken. In plaats van bezig zijn met het probleem te analyseren gaat het gesprek dus over hoe de gewenste situatie eruit zou moeten zien. Deze werkwijze gaat ervan uit dat iemand zelf de oplossing weet of kan vinden door in de juiste richting te kijken, de coach  biedt ondersteuning en stelt oplossingsgerichte vragen.

Systemisch werken

Iedereen maakt deel uit van verschillende systemen. De relatie met familie, in de eerste plaats de eigen ouders en gezin van herkomst, maar ook de cultuur of religie waarin we opgroeien, spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van opvattingen, normen en waarden. Vaak zijn we ons niet bewust van bepaalde patronen die zijn ontstaan en de invloed die vanuit het familiesysteem doorwerkt in huidige en nieuwe relaties, in ons werk of studie. Bij systemisch werken kijk je samen naar de context waarin bepaalde problemen of dilemma’s zich voordoen en wordt meer inzichtelijk wat de herkomst is van bepaalde klachten. Deze bewustwording van de verbinding en respectvolle benadering van het systeem stelt je in staat om je eigen keuzes te maken en jouw weg te volgen.

Mindfulness

Mindfulness is inmiddels niet meer weg te denken als methode om anders om te gaan met angst, stress, verdriet, somberheid en negatieve gedachten. Van oorsprong is het gebaseerd op boeddhistische vormen van training en meditatie. De grondlegger van Mindfulness Based Stress Reduction, Jon kabat-Zinn, heeft mindfulness als aandachttraining meer bekendheid gegeven.  Volgens hem houdt mindfulness in ‘het bewust de aandacht richten op het hier en nu, zonder te oordelen’. In zo’n moment van bewust met jezelf bezig zijn komen er allerlei gevoelens en gedachten op, meestal gaat het om zorgen over iets in het verleden of wat we verwachten in de toekomst. Het lijkt wel of dit vanzelf gaat, alsof je maar blijft malen. Met mindfulness oefeningen train je jezelf om met mildheid en acceptatie te kijken naar je gedachten en gevoelens, om je gedachten terug te brengen naar het hier en nu en om meer te genieten van het moment.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering werd ontwikkeld om mensen te helpen veranderen en is een zeer effectieve gesprekstechniek gebleken. Persoonlijke groei zorgt voor verandering in houding en gedrag, dat kost inspanning en hier heb je motivatie voor nodig. Eigenlijk hebben we allemaal te maken met ambivalentie: wat zijn de voor- en nadelen van mijn gedrag of van verandering. Bij motiverende gespreksvoering gaat het gesprek over wat voor jou belangrijk en nodig is om te veranderen, de intrinsieke motivatie. Welke kansen en voordelen brengt het voor jou om aan nieuw gedrag te werken en jezelf te ontwikkelen. De coach zorgt hierbij voor een veilige, ondersteunende en positieve sfeer.

Scroll naar boven